Niprox-behandling

Forbehandling:
Vi starter med at tilsætte et additiv, der renser op i systemet, stopper korrosion og passiverer systemet. Derefter tilsluttes Niprox-anlægget til systemet, så det virker som et delstrømsfilter. Der filtreres først med almindelige sedimentfiltre på 20 µm, derefter på 1 µm. Herefter udskiftes filtrene med katalysatorstave, der også virker som mikrofiltre. Denne filtrering er så effektiv, at den også fjerner bakterier. Når filtreringen er færdig, tilsættes brint, der via katalysatorerne, omdanner ilten i vandet til rent vand. Nu har vi et system, der er passiveret, renset for partikler og er afiltet. Disse tiltag forhindrer enhver form for korrosion. Ved glycolanlæg og køleanlæg, hvor der ikke er forbrug eller spild, er denne behandling nok

Vedligeholdelsesbehandling:
Hvis anlægget har et forbrug eller jævnligt spild, kan Aqua Tech sælge et vedligeholdelsesanlæg, der installeres som et delstrømsfilter. Dette anlæg holder løbende systemet rent for partikler og ilt.

Glycolanlæg:
Som beskrevet i glycolafsnittet her på hjemmesiden nedbryder partikler og ilt glycolen til en syre, der er meget skadelig for anlægget. Denne omdannelse foregår ved oxydering. Oxydering forudsætter både ilt og mindst et oxyderingsmiddel. Niprox-behandlingen fjerner såvel ilten som oxyderingsmidlerne, hvilket nedsætter oxyderingen til et niveau, der ikke er målbart. I princippet bliver glycolen uforgængelig. Af samme årsag kan Aqua Tech give 7 års garanti på High Protection Glycol i forbindelse med en Niprox-behandling.

Download vores garantibestemmelser