Analyseservice

Aqua Tech tilbyder en serviceaftale i forbindelse med køb af vores produkter. Aftalen indebærer fastlagte periodiske servicebesøg, hvor der bliver foretaget analyser af spædevandet og systemvandet. Ved alle besøg bliver pumper, dræn, ventiler, styretavler og lignende afprøvet.

Forbrugstal registreres og sammenholdes med analyserne. Med denne kontrol kan vi finde og rette fejl med det samme og løbende optimere anlæggets drift.

Kontakt os gerne for råd og vejledning

Tilbage til oversigt