High Protection Glycol

Aqua Tech fremstiller og sælger High Protection Glycol, som leveres i både ethylenglycol og propylenglycol. High Protection Glycol er en kvalitetsglycol fra Shell Europa, der er tilsat stabiliserende og korrosionshæmmende additiver fra Nalco. Dette giver en høj beskyttelsesgrad og lang levetid.

For at opretholde et højt kvalitetsniveau har vi en stram egenkontrol. Vi tilbyder bl.a. at medsende et analysecertifikat på alle leveringer over 200 kg. Hele blandeprocessen er håndteret manuelt og under konstant overvågning. Vi blander kun på bestilling. Det giver lidt ekstra leveringstid, men til gengæld er du sikker på at få en frisk blanding. Alle leverancer er datomærket.

High Protection Glycols additiver beskytter alle metaller. Denne beskyttelse er særlig vigtig, hvis der er kobber eller aluminium i systemet. Stabilisatoren gør glycolen mindre påvirkelig over for ilt, hvilket forlænger levetiden væsentligt.

Glycol er en alkohol. Når alkohol bliver oxyderet, udskilles der vand og et restprodukt. Ved oxydering af glycol bliver restproduktet hydroxylsyre. Denne syre øger risikoen for alvorlige skader på anlægget. For at glycol kan oxyderes, kræves der ilt og et oxyderingsmiddel. De mest kendte oxyderingsmidler ifm. glycol er:

  • Metal ioner (jern, kobber, aluminium og zink).
  • Forurening (glødeskaller, skæreolie og andet snavs).
  • Bakterier

For at minimere syredannelsen er det vigtigt, at systemet er rent og bakteriefrit fra starten. Dette klares oftest med en skylning med rent vand og en biocid. Hvis systemet er meget forurenet, eller hvis der indgår galvaniserede rør i anlægget, anbefaler vi en udsyring.

Du er velkommen til at ringe til Kim Toft Hansen og få en snak om, hvilken glycoltype og blanding, der er bedst til jeres anlæg, samt hvilke tiltag der skal til for at give glycolen de optimale betingelser og dermed også den længste levetid.

Kontakt os gerne for råd og vejledning

Oversigt med datablade